Ətraf mühitin mühafizəsi siyasəti

Olainfarm SC-nin ətraf mühit və iqlim üçün əlverişli olan siyasətinin məqsədi – müəssisənin fəaliyyəti nəticəsində ətraf mühitə olan təsirin daima azaldılması, energetik səmərəliliyin artırılması və müəssisənin fəaliyyətinin ətraf mühit və energetika sahəsində qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmasının təmin edilməsidir.

Ətraf mühit və energetika siyasəti müəssisəmizin fəaliyyətinin bütün sahələrinə inteqrasiya edilmişdir. Biz, Olainfarm SC -nin əməkdaşlarının ətraf mühitin mühafizəsi və enerji səmərəliliyi baxımından təlim keçməsinə xüsusi diqqət yetiririk. Müəssisə A kateqoriyalı icazə və şitillik qazlarının havaya atılması üçün icazə almışdır və onların şərtlərinə müvafiq olaraq fəaliyyət göstərir.

Ətraf mühitin mühafizəsi siyasəti